Λόγω της φιλοσοφίας μας για ολοκληρωμένη υποστήριξη που συστηματικά αναπτύξαμε και υλοποιήσαμε με επιτυχία, η δραστηριότητά μας προσανατολίστηκε σε επιλεγμένες συνεργασίες όπου παρέχουμε συστηματική υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα σε δίκτυα διανομής ασφαλιστικών προιόντων.

Από το 2012 συνεχίζεται ενδυναμούμενη η συνεργασία μας σε αυτόν τον τομέα με την Brokins, γνωστή και καταξιωμένη επιχείρηση του χώρου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που συνεργάζεται με σχεδόν όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες της αγοράς.

Το 2017 ξεκίνησε επίσης η συνεργασία μας με την Ευρώπη Α.Ε.Γ.Α. μία ασφαλιστική εταιρία με πολυετή σοβαρή διαδρομή που έχει δημιουργήσει όλες τις συνθήκες για δυναμική ανάπτυξη της ίδιας και των συνεργατών της, με την οποία ταιριάζουν οι αρχές, οι στόχοι και το όραμά μας.