Η ensure - Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι δημιούργησε τον δικτυακό τόπο ensure.gr με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες σχετικά με την δυνατότητα ασφάλισής τους σε εταιρία της επιλογής τους εκ των συνεργαζομένων με την εταιρία μας. Η χρήση του ensure.gr διέπεται από τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του ensure.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

Οι επισκέπτες που κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου ensure.gr συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω: Ο δικτυακός τόπος ensure.gr χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς την δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους χρήστες. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο ensure.gr , όπως ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες κλπ., αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας ensure Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό συνολικά ή εν μέρει, δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη προηγούμενη γραπτή άδεια των δικαιούχων.

Η εταιρία ensure Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στη χρήση καθώς και η ακρίβεια και η εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο, ωστόσο σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του ensure.gr εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά. Για τον λόγο αυτό, οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του ensure.gr Ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος , ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και εντολών από τον χρήστη, παρεμβολές, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων, ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Οι σύνδεσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους που τυχόν υπάρχουν στο ensure.gr , παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η εταιρία ensure Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι, δεν αναλύει ή ελέγχει τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και δικτυακούς τόπους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους. Κατά συνέπεια η χρήση και η πρόσβαση στους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με ευθύνη των χρηστών και σε καμμία περίπτωση η εταιρία ensure Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι , δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και δικτυακούς τόπους. Επίσης η ensure Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας των ανωτέρω δικτυακών τόπων ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες. Για τον λόγο αυτό οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των εν λόγω δικτυακών τόπων και να απευθύνονται στους δικαιούχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την σχετική επίσκεψη ή και χρήση αυτών.

Η εταιρία ensure Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου ensure.gr και των υπηρεσιών που προσφέρει. Παρά ταύτα, η διαθεσιμότητα του ensure.gr μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ή από άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία ensure Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι , έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά την λειτουργία ολόκληρου ή τμήματος του ensure.gr , να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενό του, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Η εταιρία ensure Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία προκληθεί από την χρήση, ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στο ensure.gr , την διακοπή του συνόλου ή τμήματος αυτού, την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχόμενου τους, ή την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας «Όροι Χρήσης» είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή σαν συνέπεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από τον δικτυακό τόπο ensure.gr . Οι επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ώστε να είστε ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Συγκεκριμένες ασφαλιστικές εταιρίες όταν αναλάβουν την ασφαλιστική κάλυψη ενός οχήματος, έστω και για μία μέρα και στη συνέχεια με επιθυμία του πελάτη ακυρωθεί το ασφαλιστήριο, χρεώνουν 50 ευρώ ελάχιστα ασφάλιστρα, ή ασφάλιστρα ενός μήνα. Οι εταιρίες αυτές είναι: ERGO, Ατλαντική Ένωση, Interlife, Αγροτική. Σε περίπτωση που η Εταιρία ensure σας ασφαλίσει, μετά από συμφωνία μαζί σας, σε μία από τις παραπάνω εταιρίες και θελήσετε να ακυρώσετε το ασφαλιστήριο άμεσα, είμαστε αναγκασμένοι να παρακρατήσουμε τα ασφάλιστρα των 50 ευρώ, ή του ενός μήνα, ανάλογα με την εταιρία, τα οποία θα μας χρεώσει η ασφαλιστική εταιρία.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ:

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία δεν κάνει αποδεκτό τον προς ασφάλιση κίνδυνο και έχουν ήδη κατατεθεί ασφάλιστρα, η ensure υποχρεούται να τα επιστρέψει άτοκα.